Červen 2011

Man down (text+preklad)

16. června 2011 v 22:18 | Bejby |  Rihanna
TEXT
I didn't mean to end his life
I know it wasn't right
I can't even sleep at night
Can't get it off my mind
I need to get out of sight
Before I end up behind bars

What started out as a simple altercation
Turned into a real sticky situation
Me just thinking on the time that I'm facing
Makes me wanna cry

CH:
Cause I didn't mean to hurt him
Could've been somebody's son
And I took his heart when
I pulled out that gun

Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down

Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station
In front of a big ol crowd
Oh why, oh why
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station

It's a 22, I call her Peggy Sue
When she fits right down in my shoes
What do you expect me to do
If you're playing me for a fool
I will lose my cool
And reach for my fire arm

I didn't mean to lay him down
But it's too late to turn back now
Don't know what I was thinking
Now he's no longer living
So I'm 'bout to leave town

CH:
Cause I didn't mean to hurt him
Could've been somebody's son
And I took his heart when
I pulled out that gun

Rum bum bum bum
Rum bum bum bum

Rum bum bum bum
Man down
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down

Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station
In front of a big ol crowd
Oh why, oh why
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station

Look, I never thought I'd do it
Never thought I'd do it
Never thought I'd do it, oh gosh
What ever happened to me
Ever happened to me, ever happened to me
Why did I pull the trigger
Pull the trigger, pull the trigger, boom
And end a nigga, end a niggas life so soon
When me pull the trigger, pull the trigger, pull it 'pon you
Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do

Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Me say wah man down (A weh me say)
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
When me went downtown

Cause now I am a criminal, criminal, criminal
Oh lord have mercy now I am a criminal
Man down
Tell the judge please give me minimal
Run out of town,
None of them can see me now, see me now

CH:
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station
In front of a big ol crowd
Oh why, oh why
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station

PREKLAD
Nechcela som ukončiť jeho život
Viem, že to nebolo správne
Dokonca v noci nemôžem spávať
Nemôžem to dostať z mysle
Musím sa dostať z dohľadu
Skôr ako skončím za mrežami

To, čo začalo ako obyčajná hádka
Sa zvrtlo do naozaj nepríjemnej situácie
Práve myslím na obdobie, ktorému čelím
Chce sa mi plakať

R:
Pretože nechcela som mu ublížiť
Mohol to byť niekoho syn
A ja som mu vzala srdce
Keď som vytiahla pištoľ

Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down
Oh mama, mama, mama
Práve som zastrelila muža
Na hlavnej stanici
Pred veľkým davom
Oh prečo, oh prečo
Oh mama, mama, mama
Práve som zastrelila muža
Na hlavnej stanici

Je desať hodín, volám ju Peggy Sue,
Keď sa objaví v mojich topánkach
Čo mám podľa vás robiť?
Ak ma pokladáš za blázna
Znervózniem
A natiahnem svou ohnivú ruku

Nechcela som ho zložiť
Ale je príliš neskoro na to, aby som to vrátila
Neviem čo som si myslela
Teraz už nežije
Takže opúšťam mesto

R:
Pretože nechcela som mu ublížiť
Mohol to byť niekoho syn
A ja som mu vzala srdce
Keď som vytiahla pištoľ

Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Man down


Oh mama, mama, mama
Práve som zastrelila muža
Na hlavnej stanici
Pred veľkým davom
Oh prečo, oh prečo
Oh mama, mama, mama

Práve som zastrelila muža
Na hlavnej stanici


Pozri, nikdy som si nemyslela, že to spravím
Nikdy som si nemyslela, že to spravím

Nikdy som si nemyslela, že to spravím, ach bože
Čokoľvek sa mi stalo
Kedykoľvek sa mi to stalo, kedykoľvek sa mi to stalo

Prečo som stlačila spúšť?
Prečo som stlačila spúšť, prečo som stlačila spúšť, boom
A koniec n****, koniec n********* života tak skoro
Keď som stlačila spúšť, stlačila spúšť, stlačila ju na teba
Povedzte mi čo budem, čo budem robiť?

Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Me say wah man down (A weh me say)
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
Rum bum bum bum
When me went downtown

Lebo teraz som zločinec, zločinec, zločinec
Oh pane zmiluj sa teraz som zločinec
Man down
Povedzte sudcovi nech mi dá minimálny trest
Utekám z mesta
Nikto ma už nemôže vidieť, vidieť

R:

Oh mama, mama, mama
Práve som zastrelila muža
Na hlavnej stanici
Pred veľkým davom
Oh prečo, oh prečo
Oh mama, mama, mama

Práve som zastrelila muža
Na hlavnej staniciET (text+preklad)

16. června 2011 v 22:18 | Bejby |  Katy Perry
TEXT
KW
I got a dirty mind
I got a filthy ways
I´m tryna Bath my Ape in your Milky Way
I´m a legend,I´m irreverent
I be reverend
I be so fa-a-ar up,we don´t give a f-f-f-f-ck

Welcome to the danger zone
Step into the fantasy
You are not invited to the other side of sanity
They calling me an alien
A big headed astronaut
Maybe it´t because your boy Yeezy gets ass a lot

KP
You´re so hypnotizing
Could you be the devil
Could you be an angel
Your touch magnetizing
Feels like I am floating
Leaves my body glowing
They say be afraid
You´re not like the others
Futuristic lover
Different DNA
They don´t understand you

You´re from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I´m ready to go
Lead me into the light

CH:
Kiss me,ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for an abduction
Boy, you´re an alien
Your touch so foreign
It´s supernatural
Extraterrestrial

You´re so supersonic
Wanna feel your powers
Stun me with your lasers
Your kiss is cosmic
Every move is magic

You´re from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I´m ready to go
Lead me into the light

CH:
Kiss me,ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me,ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for an abduction
Boy, you´re an alien
Your touch so foreign
It´s supernatural
Extraterrestrial

This is transcendental
On another level
Boy, you´re my lucky star
I wanna walk on your wavelenght
And be there, when you vibrate
For you I´ll risk it all ... ALL

KW
I know a bar out in Mars
Where they driving spaceships instead of cars
Cap a Prada spacesuit about the stars
Getting stupid ass straight out the jar
Pockets on Shrek, Rockets on deck
Tell me what´s next, alien sex
I´mma disrobe you, than I´mma probe you
See I abducted you,so I tell ya what to do
I tell ya what to do,what to do,what to do

KP
Kiss me,ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for an abduction
Boy, you´re an alien
Your touch so foreign
It´s supernatural
Extraterrestrial

Extraterrestrial
Extraterrestrial

Boy, you´re an alien
Your touch so foreign
It´s supernatural
Extraterrestrial

PREKLAD
KW
Mám nečisté myšlienky,
Mám špinavé cesty,
Snažím se okoúpať moju opicu v tvojej mliečnej dráhe
Som legenda, som neúctivý
Som ctihodný
Som tak ďaleko, nedali ste mi

Vítaj v nebezpečnej zóne
Vstúp do fantázie,
Nie si pozvaný na druhú stranu zdravého rozumu
Volajú ma mimozemšťan
Veľkohlavý astronaut
Možno preto, lebo tvoj chalan Yeezy dostal na zadok

KP
Si tak hypnotizujúci
Mohol by si byť diabol
Mohol by si byť anjel
Tvoj dotyk je magnetizujúci
Cítim sa akokeby som sa vznášala
Opúšťam moje žiariace telo
Povedali: maj strach
Nie si ako ostatní
Moderný milovník
Odlišná DNA
Nerozumejú ti

Si z úplne iného sveta
Inej dimenzie
Otváraš mi oči
A som pripravená ísť,
Veď ma do svetla

R:
Pobozkaj ma
Nakaz ma svojou láskou
Naplň ma svojím jedom

Vezmi ma
Chcem byť obeťou
Som pripravená na únos
Chlapec, si cudzinec
Tvoj dotyk je tak neznámy
Je to nadprirodzené,
Mimozemské

Si tak nadzvukový
Chcem cítiť tvoje sily
Ochrom ma so svojimi laserami
Tvoj bozk je kozmický
Každý pohyb je čarovný


Si z úplne iného sveta
Inej dimenzie
Otváraš mi oči
A som pripravená ísť,
Veď ma do svetla

R:
Pobozkaj ma
Nakaz ma svojou láskou
Naplň ma svojím jedom

Vezmi ma
Chcem byť obeťou
Som pripravená na únos
Chlapec, si cudzinec
Tvoj dotyk je tak neznámy
Je to nadprirodzené,
Mimozemské
Je to neskutočné
Na inej úrovni
Chlapec, si moja šťastná hviezda
Chcem kráčať po tvojej vlnovej dĺžke
A byť tam, keď sa rozochveješ
Pre teba budem riskovať všetko ... všetko
KW
Poznám na Marse jeden bar,
Kde jazdia kozmické lode miesto áut
Zavŕšil som to skafandrom od Prady
Sprostý zadok dostávam von z toho šoku
Vrecká na Shrekovi, rakety na palube
Povedz, čo bude nasledovať? mimozemský sex
Vyzlečiem ťa, potom ťa preskúmam
Pozri, uniesol som ťa, tak ti poviem čo robiť
Poviem ti čo robiť, čo robiť, čo robiť

R:
Pobozkaj ma
Nakaz ma svojou láskou
Naplň ma svojím jedom

Vezmi ma
Chcem byť obeťou
Som pripravená na únos
Chlapec, si cudzinec
Tvoj dotyk je tak neznámy
Je to nadprirodzené,
Mimozemské

Mimozemské
Mimozemské

Chlapec, si cudzinec
Tvoj dotyk je tak neznámy
Je to nadprirodzené,
Mimozemské
Nobody's perfect (text+preklad)

1. června 2011 v 20:34 | Bejby |  Jessie J
TEXT
When I'm nervous, I have this thing, yeah
I talk too much
Sometimes I just can't shut the hell up,
It's like I need to tell someone,
Anyone who'll listen,
And that's when I seem to fuck up, yeah
I forget about the consequences,
For a minute there I lose my senses,
And in the heat of the moment,
My mouth's starts going the words start flowing ooh.

But I never meant to hurt you,
I know it's time that I learnt to
Treat the people I love like I wanna be loved,

CH:
This is a lesson learnt ,
I hate that I let you down and I feel so bad about it,
I guess karma comes back around
Cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think
That the trust we have is broken,
Don't tell me you can't forgive me,
Cause nobody's perfect, no, no, no, no, no, no, no, nobody's perfect

If i could turn back the hands of time,
I swear I never would have cross that line,
I should have kept it between us,
But no I went and told the whole world how I feel oh
So I sit and I realise,
With these tears falling from my eyes,
I gotta change if I wanna keep you forever,
Promise that I'm gonna try.

But I never meant to hurt you,
I know it's time that i learnt to
Treat the people I love like I wanna be loved,

CH:
This is a lesson learnt,
I hate that I let you down and I feel so bad about it,
I guess karma comes back around,
Cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think,
That the trust we have is broken,
Don't tell me you can't forgive me,
Cause nobody's perfect, no, no, no, no, no, no, no, nobody's perfect

Oooh, ooh, ooh noo yeah

I'm not a saint, no not at all,
But what I did it wasn't cool
But I swear that I'll never do that again to you
I'm not a saint, no not at all,
But what I did it wasn't cool
but i swear that i'll never do that again to you ooh.

CH:
I hate that I let you down and I feel so bad about it,
I guess karma comes back around
Cause now I'm the one that's hurting yeah
And I hate that I made you think
That the trust we have is broken,
So don't tell me you can't forgive me
Cause nobody's perfect, no


PREKLAD
Keď som nervózna stáva sa mi, že
Príliš veľa rozprávam,
Niekedy proste nemôžem držať hubu,
Je to ako potreba rozprávať niekomu,
Komukoľvek, kto bude počúvať,
A vtedy to zjavne kazím, yeah
Zabúdam na následky,
Nachvíľu strácam zmysly,
A v okamihu,
Sa mi začnú z úst rinúť slová ooh.

Ale ja som ti nikdy nechcela ublížiť,
Viem, že je čas naučiť sa
Správať sa k ľudom ktorých milujem tak, aby som bola milovaná,

R:
Toto je ponaučenie,
Nerada som ťa sklamala a cítim sa preto hrozne,
Myslím, že sa karma vracia
Lebo teraz som ja tá, ktorá je ranená yeah
Nerada som spôsobila to, že si myslíš,
Že naša dôvera je porušená,
Nehovor, že mi nemôžeš odpustiť,
Pretože nikto nie je dokonalý nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
Nikto nie je dokonalý

Keby som mohla vrátiť ručičky času,
Prisahám, že by som nikdy neprekročila tú hranicu,
Udržiavala by som to medzi nami,
A nešla by som a nepovedala by som celému svetu ako sa cítim oh
Tak sedím a uvedomujem si to,
So slzami, padajúcimi z mojich očí.
Musím sa zmeniť ak ťa chcem mať navždy,
Sľubujem, že sa budem snažiť.

Ale ja som ti nikdy nechcela ublížiť,
Viem, že je čas naučiť sa
Správať sa k ľudom ktorých milujem tak, aby som bola milovaná,

R:
Toto je ponaučenie,
Nerada som ťa sklamala a cítim sa preto hrozne,
Myslím, že sa karma vracia
Lebo teraz som ja tá, ktorá je ranená yeah
Nerada som spôsobila to, že si myslíš,
Že naša dôvera je porušená,
Nehovor, že mi nemôžeš odpustiť,
Pretože nikto nie je dokonalý nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
Nikto nie je dokonalý
Oooh, ooh, ooh noo yeah

Nie som svätá, vôbec nie,
A čo som spravila nebolo pohode
Ale sľubujem, že ti to už nikdy nespravím
Nie som svätá, vôbec nie,
A čo som spravila nebolo pohode
Ale sľubujem, že ti to už nikdy nespravím ooh.

R:
Nerada som ťa sklamala a cítim sa preto hrozne,
Myslím, že sa karma vracia
Lebo teraz som ja tá, ktorá je ranená yeah
Nerada som spôsobila to, že si myslíš,
Že naša dôvera je porušená,
Nehovor, že mi nemôžeš odpustiť,
Pretože nikto nie je dokonalý, nie

Hometown (text+preklad)

1. června 2011 v 19:15 | Bejby |  Adele
TEXT
I've been walking in the same way as I did,
Missing out the cracks in the pavement,
And tutting my heel and strutting my feet.
"Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call?"
"No and thank you, please Madam. I ain't lost, just wandering".

CH:
Round my hometown,
Memories are fresh.
Round my hometown,
Ooh the people I've met.
Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world

I like it in the city when the air is so thick and opaque,
I love to see everybody in short skirts, shorts and shades.
I like it in the city when two worlds collide,
You get the people and the government,
Everybody taking different sides.

Shows that we ain't gonna stand shit,
Shows that we are united,
Shows that we ain't gonna take it.
Shows that we ain't gonna stand shit,
Shows that we are united.

CH:
Round my hometown,
Memories are fresh.
Round my hometown,
Ooh the people I've met.
Doo da da da da yeah,
Doo da da da da yeah,
Do do do do oh.
Yeah, yeah, yeah...
Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world,
Of my world, yeah
Of my world
Of my world, yeah...

PREKLAD
Kráčam rovnakou cestou ako predtým,
Chýbajú praskliny v chodníku,
Našlapujem na pätu a podopieram svoje nohy.
"Môžem pre vás niečo spraviť, drahá? Mám niekoho zavolať?"
"Nie, ďakujem, prosím pani. Nestratila som sa, len sa túlam."

R:
Okolo môjho rodného mesta,
Sú čerstvé spomienky.
Okolo môjho rodného mesta,
Ooh tí ľudia, ktorých som stretla.
Sú zazraky môjho sveta
Sú zazraky môjho sveta
Sú zazraky tohto sveta
Sú zazraky môjho sveta

Mám rada, keď je vzduch v meste tak hustý a nepriehľadný,
Milujem vidieť všetkých v krátkych sukniach, šortkách a v tieni.
Mám rada, keď sa v meste stretnú dva svety,
Ľudí a vládu,
Každý zastupuje inú stranu.

Ukážme, že nemôžeme vystáť hnus,
Ukážme, že sme jednotní,
Ukážme, že to neberieme.
Ukážme, že nemôžeme vystáť hnus,
Ukážme, že sme jednotní.

R:
Okolo môjho rodného mesta,
Sú čerstvé spomienky.
Okolo môjho rodného mesta,
Ooh tí ľudia, ktorých som stretla.
Doo da da da da yeah,
Doo da da da da yeah,
Do do do do oh.
Yeah, yeah, yeah...
Sú zazraky môjho sveta
Sú zazraky môjho sveta
Sú zazraky tohto sveta
Sú zazraky môjho sveta,
Môjho sveta, yeah
Môjho sveta
Môjho sveta, yeah...